Sadržaj kolegija:

1. STVARNO PRAVO: Uvod; Posjed 1. dio
2. STVARNO PRAVO: Posjed 2. dio
3. STVARNO PRAVO: Pravo vlasništva – pojam, sadržaj, ograničenja
4. STVARNO PRAVO: Suvlasništvo
5. STVARNO PRAVO: Etažno vlasništvo
6. STVARNO PRAVO: Zaštita prava vlasništva
7. STVARNO PRAVO: Zemljišne knjige
8. STVARNO PRAVO: Stvarna prava na tuđoj stvari – Založno pravo
9. STVARNO PRAVO: Stvarna prava na tuđoj stvari – Pravo služnosti
10. STVARNO PRAVO: Stvarna prava na tuđoj stvari – Pravo služnosti i pravo građenja
11. NASLJEDNO PRAVO: Uvod u nasljedno pravo;
12. NASLJEDNO PRAVO: Zakonsko nasljedno pravo
13. NASLJEDNO PRAVO: Oporučno nasljedno pravo;
14. NASLJEDNO PRAVO: Nužno nasljedno pravo;
15. NASLJEDNO PRAVO: Ostavinski postupak

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Vedriš, M.; Klarić, P.; Građansko pravo, Narodne novine, 2014.

Dopunska literatura:

1. Gavella, N.; Josipović, T.; Gliha, I.; Belaj, V.; Stipković, Z.; Stvarno pravo – svezak 1 i 2, Narodne novine, 2007.
2. Gavella, N; Belaj, V.; Nasljedno pravo, Narodne novine, 2008.
3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14.
4. Zakon o nasljeđivanju, Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19.
5. Zakon o zemljišnim knjigama, Narodne novine br. 63/19.

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj predmeta je upoznati studente s općim i posebnim znanjima o pojedinim stvarnim pravima i drugim pojmovima stvarnog prava pri čemu se posebno naglašava pravo vlasništva. U nasljednom se pravu stječu opća i posebna znanja koja su povezana s nasljeđivanjem odnosno uređivanjem sudbine prava i obveza koja su pripadala ostavitelju .Kolegij je povezan s Osnovama građanskog prava I.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.