Učlanjenje u student servis

Centar za studentski standard - Student servis

 

Učlanjenje (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018)

ČLANOVI STUDENT SERVISA

 1. Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
 2. Druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

 

PRODULJENJE ČLANSTVA U STUDENT SERVISU ZA POSTOJEĆE ČLANOVE:

Potvrda iz studentske referade o statusu studenta (u svrhu ostvarivanja prava na učlanjenje u student servis)

Napomena: studenti koji su hrvatski državljani, a studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH su dužni dostaviti ovjerenu potvrdu matičnog visokog učilišta na kojem student studira koja mora biti prevedena na hrvatski jezik

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE (PREMA STATUSU STUDENTA)

Studenti – REDOVNI (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

 • Potvrda iz studentske referade o statusu studenta (u svrhu ostvarivanja prava na učlanjenje u student servis)
 • preslika valjanje X-ice, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta
 • preslika osobne iskaznice
 • osobni IBAN žiro računa (obvezno je dostaviti potvrdu o računu iz banke)
 • dvije fotografije manjeg formata

Studenti – IZVANREDNI (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

 • Potvrda iz studentske referade o statusu studenta (u svrhu ostvarivanja prava na učlanjenje u student servis)
 • preslika valjanje X-ice, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta
 • preslika osobne iskaznice
 • osobni IBAN žiro računa (obvezno je potvrdu o računu iz banke)
 • potvrda iz HZZO-a o osnovnom zdravstvenom osiguranju
 • dvije fotografije manjeg formata

Napomena: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH):

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)
 • preslika osobne iskaznice
 • osobni IBAN žiro računa (obvezno je potvrde o računu iz banke)
 • preslika domovnice
 • potvrda o prebivalištu u RH
 • dvije fotografije manjeg formata
 • potvrda iz studentske referade o statusu studenta (u svrhu ostvarivanja prava na učlanjenje u student servis)
 • potvrda iz HZZO-a o osnovnom zdravstvenom osiguranju

Napomene:

 • Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument RH s OIB-om te moraju imati prijavljeno boravište na području RH

MATURANTI (druga osoba koja je u postupku upisa na studij):

 • preslika javne isprave o završenom srednjoškolskom obrazovanju (potvrda o položenoj državnoj maturi – za gimnazijalce odnosno potvrda o uspješnoj obrani završnog rada u organizaciji i provedbi škole ili potvrda o položenoj državnoj maturi- odnosi se na učenike u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine)
 • ispis podataka ‘Moj odabir’ sa stranice Postani student
 • preslika osobne iskaznice
 • osobni IBAN žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
 • ispunjenu i potpisanu izjavu studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna je ovdje ili u poslovnici Student servisa)
 • potvrda iz HZZO-a o osnovnom zdravstvenom osiguranju

 

Strani studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima

 

PRILOG – Upisni list

PRILOG – Izjava