sportska dijagnostika

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru osnovano je 2005. godine u cilju obrazovanja potrebnih stručnih kadrova i zadržavanja mladih ljudi na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije te ostvarivanja bržeg ekonomskog razvitka.
U okviru preddiplomskog stručnog studija “Fizioterapija”, 2008. godine pokretnut je specifični idejni projekt Centra za traumu i fitness koji je svojim sadržajima i kapacitetima odgovarao na postavljene zahtjeve kako nastavnog procesa tako i šire zajednice. Usmjeren preventivnim programima, Centar je postao i i mjesto susreta gdje su građani mogli koristiti razne specifične programe za poboljšanje kvalitete življenja u za to namjenski izgrađenim prostorima.
Centar studentima osigurava izvrsne uvjete za učenje i usvajanje stručno-teorijskih i praktičnih znanja, te razvijanja komunikacijskih vještina potrebnih u radu s budućim pacijentima / klijentima. Interakcijom studenata i korisnika u području pružanja usluga Centra ostvaruju se sinergijski učinci na planu primjene usvojenih stručno-teorijskih znanja i njihove transformacije u praktična znanja.
Izmjenama Statuta Veleučilišta iz 2016. godine, Centar za traumu mijenja naziv i postaje Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju.