Provjera prava na obavljanje studentskih poslova i izdavanje Ugovora

Provjera prava na obavljanje studentskih poslova i izdavanje Ugovora

Putem Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) omogućeno je svakom studentu provjeriti ima li pravo na obavljanje studentskih poslova i ispunjava li uvjete za izdavanje Ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Putem poveznice https://issp.srce.hr/ se prijavite preko AAI@EduHr elektroničkog identiteta te provjerite imate li pravo na obavljanje studentskih poslova i ispunjavate li uvjete za izdavanje Ugovora o obavljanju studentskih poslova.

VAŽNA NAPOMENA: Centar za studentski standard – student servis VEVU raspolaže istim podacima koje u svojoj bazi podataka vide studenti jer ih preuzima iz istog sustava.

Podatke o statusu svakog studenta u ISSP dostavlja visoko učilište studenta te slijedom navedenoga, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li student ispunjava uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona.

TABLICA prikaza kriterija dodjele studentskih prava preuzeta od studenta koji ostvaruje pravo na rad. Ukoliko je bilo koja vrijednost različita od ovih iz tablice, student u tom slučaju ne ostvarujete pravo na rad!