Upravni odjel

Uvodne naznake o stručnom Upravnom studiju

Suvremeni razvoj znanosti i pratećih disciplina, visoke tehnologije, razvoj ljudskih prava i sloboda, proces globalizacije, dinamične i korjenite promjene koje nameće proces globalizacije i tržišno gospodarstvo obilježeno socijalnim konfliktima  nužno zahtjeva kritičku recepciju i redefiniranje postojećeg modela funkcioniranja javne uprave. Aktualna društvena zbilja pretpostavlja  razvoj javne uprave koja će biti u službi građanina kako pojedinca tako i globalne državne zajednice. Taj proces prilagodbe polazi od poznatog stava da je praksa najbolja teorija, cilj i kriterij saznanja.  Razvoj javne uprave uvijek je ovisio od društvenog i političkog konteksta u kojem egzistira. Stoga je upravo obrazovanje kadrova na visokoškolskim ustanovama kao sastavnicom procesa cjeloživotnog učenja temeljna pretpostavka moderne i učinkovite javne uprave.

Hrvatskoj  javnoj upravi potrebni su  obrazovani kadrovi   koji će vladati osnovnim teorijskim znanjima i vještinama moderne javne uprave, ali i visokoobrazovani stručnjaci  u području upravljanja i rukovođenja , u organima i organizacijama državne uprave, lokalne samouprave i gospodarstvu.  Učinkovita javna uprava postaje jedan od mogućih rješenja za prevladavanje gospodarske, socijalne i političke krize. Moderna javna uprava utjelovljuje načelo supsidijarnosti, nadopunjava nacionalne prakse  te raznolikost funkcioniranja javne uprave u Europi. 

Specifični ciljevi:

– usvojiti i razvijati osnovna teorijska znanja i osnove pojmovno-kategorijalnog sustava upravnog prava kao posebne znanstvene i stručne djelatnosti,

–  usvojiti i razvijati specifična znanja, vještine i stavove za primjenu teorijskih znanja potrebnih za pružanje visoko kvalitetne usluge,

–  razvijati znanja, vještine i stavove za mogućnost dobre procjene potreba javne uprave, u smjeru razvoja usluga za građane, te u smjeru povećanja  učinkovitosti javnog sektora, uključujući i racionalno upravljanje troškovima javne uprave,

–  razvijati znanja, sposobnosti i stavove potrebne za prilagodbe unutar društvene zajednice u svrhu povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih funkcija i javne uprave u cijelosti,

–  razvijati vještinu kritičke analize, prepoznavanja problema i pronalaženje mogućih putova za njihovo rješavanje, te razvijanje inicijative i usmjerenost prema rezultatu,

–  istraživati nove ideje glede razvoja i funkcioniranja javne uprave