• PROGRAMSKI ODBOR:

dr. sc. Tomislav Vlahović dr. med., spec. opće kirurgije, spec. ortopedije i traumatologije, subspecijalist plastične kirurgije

dr. Domagoj Gajski spec. neurokirurgije

prof. dr. sc. Ines Drenjančević

prof. dr. sc. Mirsad Muftić

izv. prof. dr. sc Ana Stupin

doc. dr. sc. Jelena Kovačević, dr. med., univ. mag. med., specijalist školske medicine

doc. dr. sc. Lejla Obradović Salčin

doc. dr. sc. Nevenka Kregar Velikonja

doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. struč. stud

dr. sc. Dalibor Kiseljak, dipl.physioth. v. pred.

dr. sc. Erna Davidović Cvetko, prof. struč. stud.

dr. sc. Slavica Janković, prof. struč. stud..

dr. sc. Nebojša Nešić, prof. struč. stud. u trajnom izboru

Vesna Šeper, Ph.D in Physical Education and Sport, prof. struč. stud.

Ivan Jurak, mag. physioth.

 

  • ORGANIZACIJSKI ODBOR:

doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud.

prof. dr. sc. Krešimir Rotim

prof. dr. sc. Juraj Barbarić

doc. dr. sc. Biljana Kurtović, v. pred.

doc. dr. sc. Ozren Rađenović

dr. sc. Ivana Vrdoljak , mag. educ. phys. et math.

doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud.

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred.

doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud. u trajnom izboru

Vesna Brumnić, mag. physioth., v. pred.

doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. struč. stud

dr. sc. Erna Davidović Cvetko, prof. struč. stud.

Ivan Dodlek,  univ. mag. physioth., pred

dr. sc. Slavica Janković, prof. struč. stud..

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

dr. sc. Nebojša Nešić, prof. struč. stud. u trajnom izboru

Dražen Pejić, mag. cin., v. pred.

Vesna Šeper, Ph. D in Physical Education and Sport, prof. struč. stud.

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred

  • TAJNICA SKUPA:

dr. sc. Erna Davidović Cvetko, prof. struč. stud.

Kontakt: physiotherapy@vevu.hr