• PROGRAMSKI ODBOR:

doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof.v. š., Hrvatska
prof. dr. sc. Krešimir Rotim dr. med., spec. neurokirurgije, Hrvatska
dr. sc. Tomislav Čengić, dr. med., spec. ortopedije i traumatologije, Hrvatska
prof. dr. sc. Ines Drenjančević, Hrvatska
prof. dr. sc. Amra Macić Džanković, Bosna i Hercegovina
prof. dr. sc. Dragan Mirkov, Srbija
prof. dr. sc. Mirsad Muftić, Bosna i Hercegovina
prof. dr. sc. Dragan Primorac, Hrvatska
prof. dr. sc. Bruno Splavski, Hrvatska
doc. dr. sc. Agneza Aleksijević, v. pred., Hrvatska
doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. v. š., Hrvatska
doc. dr. sc. Nevenka Kregar Velikonja, Slovenija
doc. dr. sc. Mile Marinčić, Hrvatska
dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred. Hrvatska
dr. sc. Sanja Gongeta, prof. v. š., Hrvatska
dr. sc. Jeroen Geurts, Švicarska
dr. sc. Slavica Janković, v. pred., Hrvatska
dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. tech., Hrvatska
dr. sc. Nebojša Nešić, prof. v. š., Hrvatska

  • ORGANIZACIJSKI ODBOR:

doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., – predsjednik Organizacijskog odbora
prof. dr. sc. Krešimir Rotim dr. med., spec. neurokirurgije
doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. v. š.
doc. dr. sc. Ozren Rađenović
dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred.
dr. sc. Sanja Gongeta, prof. v. š.
dr. sc. Slavica Janković, v. pred.
dr. sc. Nebojša Nešić, prof. v. š.
dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š.
dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. tech.,
mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.
Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.
Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.
Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.
Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.
Marija Crnković Knežević , mag. physioth., pred.
Domagoj Gajski, dr. med
Tea Dodlek, pred.
Ivana Vrdoljak, mag. educ. phys. et. math.

  • TAJNICE SKUPA:

dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. techn.
dr. sc. Slavica Janković, v. pred.

 

Kontakt: physiotherapy@vevu.hr