Važni datumi

Prijava teme i slanje sažetka15.02.2024.
Obavijest o prihvaćanju/neprihvaćanju sažetka29.02.2024.
Slanje radova29.03.2024.
Obavijest o prihvaćanju/neprihvaćanju rada19.04.2024.
Rok za plaćanje kotizacije10.05.2024.
Početak konferencije23.05.2024.