Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 3. Konferenciju sportske medicine i 9. međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“ u  organizaciji Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara, a koja će se održati 23. studenog 2023. godine u Zagrebu u prostorima Zdravstvenog veleučilišta na lokaciji Ksaver.

 

Konferencija je posvećena unaprjeđenju prevencije ozljeda i rehabilitacije u sportu, a ima za cilj omogućiti sigurnije okruženje za profesionalne i rekreativne sportaše. Inovacije u razvoju i primjeni preventivnih i rehabilitacijskih postupaka, koje će biti iznesene na konferenciji, temelje se na dokazima i tehnologiji koja se kroz fizioterapijsku, kondicijsku i medicinsku praksu implementira u sportu, rekreaciji i wellnessu. Navedena postignuća će biti prezentirana od strane vrhunskih stručnjaka i iskusnih praktičara iz različitih područja sportske medicine.

 

Slijedom navedenog, konferencija će poslužiti kao interdisciplinarna platforma istraživačima, praktičarima i edukatorima za predstavljanje i raspravu o najnovijim inovacijama, idejama, trendovima i problemima, kao i praktičnim izazovima s kojima se susreće svaki dionik sportske medicine.

Više o Konferenciji, kao i upute za prijavu radova pogledajte na službenoj stranici:

https://www.sportska-konferencija.hr/