Misija i vizija

MISIJA 

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru posvećeno je obrazovanju i osposobljavanju visokostručnih kadrova na području biomedicine, zdravstva i društvenih znanosti, koji temeljem integriranog sustava teorijskih i primijenjenih spoznaja usvajaju potrebna znanja i vještine te svojim profesionalnim i praktičnim sposobnostima u potpunosti odgovaraju na potrebe gospodarstva i društvene zajednice u kojoj djeluju. U svrhu ispunjavanja misije Veleučilište potiče osobni i profesionalni razvoj nastavnika, suradnika i studenata kroz provedbu znanstveno-stručnih, istraživačkih i primijenjenih aktivnosti. U suradnji s relevantnim institucijama i stručnjacima iz prakse Veleučilište aktivno pridonosi unaprjeđenju ključnih profesionalnih kompetencija svojih studenata kreiranjem, inoviranjem i prilagođavanjem studijskih programa te zagovaranjem i provedbom koncepta cjeloživotnog učenja.

 

VIZIJA

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru jedna je od vodećih i prepoznatljivih visokoobrazovnih institucija na području hrvatskog Podunavlja, koja se odlikuje izvrsnošću u provedbi i integraciji obrazovnih, istraživačkih i primijenjenih aktivnosti, suvremenim studijskim programima u skladu s razvojnim ciljevima društva i potrebama tržišta rada, poticajnim okruženjem za stjecanje i razmjenu znanja, vještina i profesionalnih kompetencija potrebnih u stalno mijenjajućim lokalnim i međunarodnim okolnostima te visoko postavljenim standardima kvalitete cjelokupnog obrazovnog procesa. Veleučilište kao poželjan partner na međunarodnoj i nacionalnoj razini, svojim djelovanjem kontinuirano razvija i provodi aktivnosti koje pridonose ostvarenju gospodarskih i društvenih ciljeva zajednice. Misao vodilja Veleučilišta jest “Veleučilište na ponos Vukovaru”.