Misija i vizija

STRATEGIJA RAZVOJA VEVU 2021.-2027. 

MISIJA 

Veleučilište „Lavoslav Ružička u Vukovaru je predano obrazovanju studenata stručnih studija na području biomedicine, zdravstva i društvenih znanosti koji svojim stečenim znanjima i vještinama uspješno odgovaraju potrebama suvremenog tržišta rada. Veleučilište potiče profesionalni razvoj nastavnika, suradnika, studenata i ostalih dionika kroz provedbu znanstveno-stručnih projekata, programa mobilnosti, cjeloživotnog učenja, suradnju s gospodarstvom i lokalnom društvenom zajednicom te jačanje poduzetničkih kompetencija.

VIZIJA

Veleučilište je prvi izbor studentima stručnih studija i pokretač pozitivnih društvenih promjena kroz akademsku izvrsnost, internacionalizaciju i mobilnost, suradnju s gospodarstvom i društveno odgovorno djelovanje.

Misao vodilja: „Vukovar studentski grad budućnosti“.