Kotizacija

Kotizacija za konferenciju iznosi 120 Eura za prvog autora te 60 Eura za drugog i ostale autore.

Autori institucija koje imaju sporazum o suradnji s Veleučilištem ,,Lavoslav Ružička” plaćaju kotizaciju u visini od 50% gore navedenih iznosa.

Djelatnici suorganizatora Konferencije te sudionici konferencije koji nisu autori plaćaju kotizaciju u iznosu od 50 Eura.

Djelatnici i studenti Veleučilišta ,,Lavoslav Ružička” u Vukovaru oslobođeni su plaćanja kotizacije u slučaju prijave i objave rada u Zborniku radova.