Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Događanja

08 listopad
2020
Dobar dan, svijete!

Četvrtak

O projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta: “STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU” Kratki opis projekta: Cilj provedbe projekta je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.Primjenom svih inputa radne skupine, razvojem web i mobilne aplikacije kao inovativnog modela praćenja,opremanjem praktikuma, uvođenjem novih informacijskih sustava te uspostavom Centra za razvoj karijere unaprijediti će se Programi stručne prakse te provesti stručna praksa za najmanje 50 studenata.Projekt obuhvaća

Nositelj projekta

Partneri na projektu

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta Lavoslav Ružićka.