Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

O projektu

Naziv projekta: “STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU”

Kratki opis projekta:

Cilj provedbe projekta je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.
Primjenom svih inputa radne skupine, razvojem web i mobilne aplikacije kao inovativnog modela praćenja,opremanjem praktikuma, uvođenjem novih informacijskih sustava te uspostavom Centra za razvoj karijere unaprijediti će se Programi stručne prakse te provesti stručna praksa za najmanje 50 studenata.
Projekt obuhvaća multidisciplinarni partnerski pristup, a projektne aktivnosti kreirane su prema potrebama ciljnih skupina (studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja) kako bi se ostvario cilj projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta “STEP UP” je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 9.3.2020. do 9.3.2023.

Kontakt osobe za više informacija: Branimir Kurmaić, +38532492261

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 3.991.785,30 kn, EU sufinanciranje iznosi 100%


„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru.“

Nositelj projekta

Partneri na projektu

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta Lavoslav Ružićka.