Porezni limiti i zarade za studente

Centar za studentski standard - Student servis

Porezno razdoblje za koje se utvrđuje i plaća porez na dohodak je kalendarska godina.
Za studenta to znači da se računaju sve uplate koje je student zaprimio na svoj račun u banci u razdoblju od 01.01. do 31.12. neovisno o periodu rada.

  1. UZDRŽAVANI ČLAN OBITELJIStudent koji je tijekom 2023. godine ostvario primitke u ukupnom iznosu do 3.185,38 eura, može biti prijavljen kao uzdržavani član te ga roditelj može koristiti kao poreznu olakšicu.

    Od 01.01.2024. godine limit za uzdržavane članove iznosi 3.360,00 eura.

    Primitke koji ne ulaze u obračun ukupnih primitaka za uzdržavane članove provjerite na službenim stranicama Porezne uprave.

  2. POREZ I PRIREZ NA PRIMITKE STUDENATA POSREDOVANJEM STUDENT SERVISA2023. godini porez i prirez su se obračunavali na primitke studenata iznad iznosa od 9.556,18 eura.

    Od 01.01.2024. studenti su obveznici plaćanja poreza i prireza na primitke, koje su ostvarili sklapanjem ugovora o obavljanju studentskih poslova, iznad ukupnog iznosa od 10.080,00 eura.

 

Napomena: za sve nejasnoće i pitanja vezano za obračun poreza ljubazno molimo da se obratite Poreznoj upravi.