• Transformativno učenje u zdravstvu i obrazovanju fizioterapeuta i medicinskih sestara
  • Primjena digitalnih alata u transformativnoj zdravstvenoj skrbi