Predsjednica Odbora za kvalitetu:

mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.