Završni rad

Preddiplomski stručni studij
Pravilnik o završnom/diplomskom radu  (stupio na snagu 9. srpnja 2016. godine)
Prilog 1 – Zahtjev za odobrenje teme završnog/diplomskog rada
Prilog 2 – Zahtjev za pokretanje postupka ocjene i obrane završnog/diplomskog rada
Prilog 3 – Zapisnik o obrani završnog/diplomskog rada
Prilog 4 – Upute za izradu završnog/diplomskog rada
Prilog 5 – Izjava o suglasnosti za pohranu završnog/diplomskog rada u repozitorij Veleučilišta u Vukovaru
Prilog 6 – Potvrda o izvršenju preuzetih financijskih obveza na Veleučilištu
Prilog 7 – Potvrda Knjižnice Velučilišta o vraćenim knjigama