Tijela Veleučilišta

Tijela Veleučilišta

Upravno vijeće

1. dr. sc. Tomislav Čengić, dr. med. – predsjednik

2. Željko Hećimović, mag. ing. silv.

3. Ružica Vučić, dipl. ing. el.

4. Dražen Pejić, mag. cin., v. pred.

5. Dr. sc. Borislav Marušić, prof. struč. stud.

 

Dekan

Doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud.

 

Stručno vijeće

1. Doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud. – Dekan

2. Doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud. – Prodekan za poslovanje i suradnju s gospodarstvom

3. Ivan Belaj, mag. iur., v. pred. – Prodekan za nastavu i studente

4. Doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud. – Prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju

5. Dr. sc. Željka Borzan, v. pred. – Pročelnica Poslovnog odjela

6. Dr. sc. Slavica Janković, v. pred. – Pročelnica Odjela za zdravstvene studije

7. Dr. sc. Borislav Marušić, prof. struč. stud. – Predsjednik katedre za zajedničke predmete

8. Dražen Pejić, mag. cin., v. pred. – Voditelj sportske udruge studenata

9. Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred. – Voditelj centra za sportsku dijagnostiku i rekreaciju

10. Vesna Šeper, Ph. D in Physical Education and Sport, v. pred. – Voditeljica centra za cjeloživotno učenje

11. Dr. sc. Mira Majstorović, pred. – Voditeljica Studentskog poduzetničkog inkubatora

12. Doc. dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. struč. stud.

13. Doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. struč. stud.

14. Doc. dr. sc. Mirjana Nedović, prof. struč. stud.

15. Doc. dr. sc. Milan Puvača, pred.

16. Dr. sc. Nebojša Nešić, prof. struč. stud.

17. Dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred.

18. Dr. sc. Daša Panjaković Senjić, pred

19. Mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.

20. Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

21. Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

22. Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

23. Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred. (porodiljni dopust) – zamjena: Iva Ižaković, mag. iur.

24. Marko Kunac, mag. cin., pred.

25. Ana Gavran Lulić, mag. iur., pred.

26. Marija Crnković Knežević, mag. physioth., pred.

27. Tea Dodlek, mag. physioth., pred.

28. Katarina Kulić, dipl. oec., pred.

29. Sanela Schmidt, dipl. iur. (Nenastavno osoblje)

30. Tin Shamonky (Predsjednik Studentskog zbora)/ Nika Bilandžić (Studentski zbor)

31. Anatea Nikolić / Isidora Kuzmanović (Studentski zbor)

32. Vlatko Tomičić / Vladimir Jukić (Studentski zbor)

33. Marija Vinojčić / Ana Nol (Studentski zbor)

34. Fran Žužić / Ivana Čavić (Studentski zbor)