Tijela Veleučilišta

Tijela Veleučilišta

Upravno vijeće

1. doc. dr. sc. Tomislav Čengić, dr. med. – predsjednik

2. Željko Hećimović, mag. ing. silv.

3. Ružica Vučić, dipl. ing. el.

4. Dražen Pejić, mag. cin., v. pred.

5. Dr. sc. Danijela Romić, v. pred.

 

Dekan

Doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud.

 

Vijeće Veleučilišta

1. Doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud. – Dekan

2. Doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud. – Prodekan za poslovanje i suradnju s gospodarstvom

3. Ivan Belaj, mag. iur., v. pred. – Prodekan za nastavu i studente

4. Doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud. – Prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju

5.  Dr. sc. Borislav Marušić, prof. struč. stud. – Predsjednik katedre za zajedničke predmete/ Pročelnik Poslovnog odjela

6. Dr. sc. Slavica Janković, v. pred. – Pročelnica Odjela za zdravstvene studije

7. Dr. sc. Danijela Romić, v. pred. – Pročelnica Upravnog studija

8. Dr. sc. Mira Majstorović, pred. – Voditeljica Studentskog poduzetničkog inkubatora

9. Dražen Pejić, mag. cin., v. pred. – Voditelj sportske udruge studenata

10. Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred. – Voditelj centra za sportsku dijagnostiku i rekreaciju

11. Vesna Šeper, Ph. D in Physical Education and Sport, v. pred. – Voditeljica centra za cjeloživotno učenje

12.  Dr. sc. Željka Borzan, prof. struč. stud.

13. Doc. dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. struč. stud.

14. Doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. struč. stud.

15. Doc. dr. sc. Mirjana Nedović, prof. struč. stud.

16. Dr. sc. Nebojša Nešić, prof. struč. stud.

17. Dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred.

18. Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

19. Mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.

20. Zvonimir Filipović, mag. oec., pred.

21. Vesna Brumnić, mag. physioth., v. pred.

22. Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

23. Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.

24. Marko Kunac, mag. cin., pred.

25. Dr. sc. Ana Gavran Lulić, pred.

26. Marija Crnković Knežević, univ. mag. physioth., pred.

27. Branimir Kurmaić, mag. educ. phil.; mag. philol. angl., pred.

28. Tea Dodlek, univ. mag. physioth., pred. (zamjena Ivan Dodlek, univ. mag. physioth., pred.)

29. Katarina Kulić, dipl. oec., pred.

30. Ivan Kunac, mag. educ. phys. et. inf., pred.

31. Sanela Schmidt, dipl. iur. (Nenastavno osoblje)

32. Marko Barukčić (Predsjednik studentskog zbora)

33. Helen Dumendžić (Studentski zbor)

34. Karolina Lalić (Studentski zbor)