Projekt 2019-KA103

VEVU ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA103-060515

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries

 

Programme: Erasmus+ – founded by the European Union

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility between Programme Countries

Project duration: 01-06-2019 – 31-05-2022

Project holder: College of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar

Project Budget: 37.715, 00 EUR

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt 2019-1-HR01-KA103-060515 kroz svoje glavne i popratne aktivnosti mobilnosti omogućuje nastavak podizanja razine kvalitete obrazovanja na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru unutar segmenta internacionalizacije, što je u skladu s postavljenim strateškim ciljevima Strategije razvoja Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru (VEVU) za razdoblje 2014-2020. kao i nove Strategija razvoja VEVU za 2021.-2027.

Projektom je  realizirano ukupno 22 odlazne mobilnosti od koji 1 odlazna mobilnost studentice u svrhu obavljanja stručne prakse u trajanju od 242 dana ( 8 mjeseci). Te 12 mobilnosti osoblja u svrhu usavršavanja od kojih 3 nenastavno osoblje te 7 mobilnosti u svrhu podučavanja. Tijekom trajanja projekta 2019-Ka103  realizirane su 4 dolazne mobilnosti iz programskih zemalja. Realizirana je suradnja s 12 visokoobrazovnih ustanova s kojima je Veleučilište potpisali IIA ugovore od kojih su 4 ustanove nova partnerstva sklopljena tijekom trajanja projekta te je s dvije ustanove iz Srbije produbljena suradnja započeta projektima suradnje između programskih i partnerskih zemalja. Slijedom navedenog ovim projektom Veleučilište je doprinijelo ostvarivanju ciljeva postavljenih Erasmus poveljom ECHE za razdoblje 2014-2020.

Rezultati projekta postigli su učinke na području internacionalizacije koji su prvenstveno usmjereni na podizanje svijesti o dobrobitima Erasmus+ kao i mogućnosti podizanja kvalitete obrazovanja kroz podizanje i razvoj ljudskih resursa što ostvareno kroz rezultate projekta.

 

PROJECT SUMMARY

Project 2019-1-HR01-KA103-060515 enables the continuation of raising the level of the quality of education within the segment of internationalization of education, which is made possible through project activities of mobility of staff and students, which is in accordance with the set strategic goals in accordance with the Development Strategy of the Polytechnic “Lavoslav Ružička” in Vukovar for the period 2014-2020 as well as the new VEVU development strategy for 2021-2027.

Within a project, 22 mobilities were realized, of which 1 mobility was for a female student for the purpose of professional practice for a duration of 242 days (8 months). And 12 staff mobility for the purpose of training, of which 3 non-teaching staff and 7 mobility for the purpose of teaching. During the project, implementation period 4 incoming mobilities are achieved too. Cooperation was realized with 12 higher education institutions with which the Polytechnic signed IIA contracts, of which 4 institutions new partnerships were concluded during the duration of the project, and with two institutions from Serbia, cooperation was deepened with cooperation projects between program and partner countries. Following the above, with this project, the Polytechnic contributed to the achievement of the goals set by the Erasmus Charter of ECHE for the period 2014-2020.

 

The results of the project have achieved effects in the field of internationalization, which are primarily aimed at raising awareness of the benefits of Erasmus+ as well as the possibility of raising the quality of education through raising and developing human resources as much as possible through the actual results of the project.

 

Provedene aktivnosti:

  • Aktivnosti promoviranja projekta: naknadno

Izvještaj o provedbi diseminacije

  • Mobilnosti osoblja i studenata

Provedene mobilnosti:

Mobilnosti osoblja

3 odlazne mobilnosti nenastavnog osoblja VEVU  u svrhu usavršavanja Job shadowing – Srbija, Turska i Makedonija

11 odlaznih mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu usavršavanja – Austrija, Cipar, Finska,  Italija, Slovenija, Poljska, Sj. Makedonija, Slovačka i Turska

7 odlaznih mobilnosti predavača VEVU u svrhu podučavanja STA – Mađarska, Poljska, Slovačaka, Srbija, Slovenija

4 dolazne mobilnosti predavača iz programskih zemalja (od koji 1 virtualna).

Mobilnosti studenata:

1 odlazna mobilnosti studenatice VEVU u svrhu obavljanja stručne prakse u period od 8 mjeseci  – SMP – Turska

UČINCI PROJEKTA

Mobility participant Learning Outcomes and Impacts – download