Članovi Odbora

Članice i članovi Odbora za kvalitetu su:

1) mr. sc. Darija Ivanković, v. pred., predstavnica nastavnika, predsjednica
2) dr. sc. Željka Borzan, v. pred., predstavnica nastavnika
3) dr. sc. Slavica Janković, v. pred., predstavnica nastavnika
4) Ivan Belaj, mag. iur., v. pred., prodekan za nastavu i studente
5) doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud., voditelj Centra za kvalitetu
6) Antun Novinc, dipl. ing., predstavnik nenastavnog osoblja
7) Sara Borić, predstavnica studenata
8) Marijan Kuprešak, univ. spec. oec., predstavnik vanjskih korisnika
9) Petar Lalić, dipl. iur., predstavnik vanjskih korisnika