Računalna podrška

Računalna podrška

Korisnički račun na poslužitelju Veleučilišta i AAI@Edu.HR elektronički identitet

Upisom na Veleučilište studenti stječu pravo na dobivanje svog elektroničkog identiteta.

Studentima se dodjeljuje  AAI@Edu.HR elektronički identitet, koji im omogućuje korištenje različitih servisa i usluga koje daje CARNet (Croatian Academic and Research Network). Više o dostupnim uslugama i servisima možete pronaći na službenim stranicama CARNet-a: Pregled usluga po vrstama.

Odluku o prihvatljivom korištenju CARNet mreže, čijih pravila se svi korisnici moraju pridržavati, možete vidjeti ovdje.

Studentima se dodjeljuju i pristupni podaci (username i password) za logiranje na mail poslužitelj i web stranicu Veleučilišta, nakon čega mogu pristupiti dodatnim sadržajima.

Sve  dodatne informacije možete saznati putem telefona na broj: 032/492-255.


Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?
Veleučilište je matična ustanova davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave
AAI@EduHr, eduGAIN i eduroam osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.


Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?
Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi:
https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema

Sve podatke koji su o vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika.

Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?
Da bismo vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar
sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše
osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku
pojedinu uslugu pronaći na adresi:

https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije


Koliko čuvamo vaše podatke?

Podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze).

Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.


Koja su vaša prava?

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.