Kotizacija i smještaj

Kotizacija za znanstveno-stručni skup iznosi 800 kn za prvog autora i 400 kn za koautore.

Kotizacija uključuje: radne materijale, zbornik sažetaka, konferencijski ručak, izlet i konferencijsku večeru

Kotizacija od 400 kn za sudionike konferencije uključuje: radne materijale, prezentaciju i objavu rada u zborniku i zbornik.

Kotizacija se uplaćuje do 18. listopada 2022. na žiro-račun Veleučilišta IBAN: HR4725000091102156476

Model: 00 Poziv na broj: 4

Potvrdu o uplati kotizacije poslati najkasnije do 19. listopada 2022. na fax. +385 (0)32 444 686 ili na e-mail: physiotherapy@vevu.hr

Upute za plaćanje kotizacije za sudionike iz inozemstva:

ADDIKO BANK, Dr. Franje Tuđmana 4, 32000 Vukovar

SWIFT: HAABHR22 IBAN: HR4725000091102156476