Kotizacija i smještaj

Kotizacija za znanstveno-stručni skup iznosi 100 € za prvog autora i 50 € za drugog.

Kotizacija uključuje: radne materijale, zbornik radova,  i konferencijska događanja.

Autori institucija koje imaju sporazum o suradnji sa Veleučilištem ,,Lavoslav Ružička” plaćaju kotizaciju u visini od 50% gore navedenih iznosa.

Djelatnici i studenti Veleučilišta ,,Lavoslav Ružička” u Vukovaru, te djelatnici suorganizatora Konferencije oslobođeni su plaćanja kotizacije.

 

Upute za plaćanje kotizacije za sudionike iz inozemstva:

ADDIKO BANK, Dr. Franje Tuđmana 4, 32000 Vukovar

SWIFT: HAABHR22 IBAN: HR4725000091102156476

HOTEL LAV