Kotizacija i smještaj

Kotizacija za znanstveno-stručni skup iznosi 800 kn (106,18 €) za prvog autora i 400kn (53,09 €) za koautore.

Kotizacija uključuje: radne materijale, zbornik radova, konferencijski ručak, izlet i konferencijsku večeru.

Autori institucija koje imaju sporazum o suradnji sa Veleučilištem ,,Lavoslav Ružička” plaćaju kotizaciju u visini od 50% gore navedenih iznosa.

Sudionici konferencije koji nisu autori plaćaju kotizaciju u iznosu od 400 kn (53,09 €).

Djelatnici i studenti Veleučilišta ,,Lavoslav Ružička” u Vukovaru, te djelatnici suorganizatora Konferencije oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Potvrdu o uplati kotizacije poslati najkasnije do 19. listopada 2022. na fax. +385 (0)32 444 686 ili na e-mail: physiotherapy@vevu.hr

Hrvatska komora fizioterapeuta skup je kategorizirala kao domaći kongres s međunarodnim sudjelovanjem i boduje se sa 15 bodova za usmenu prezentaciju, 12 bodova za poster prezentaciju i 10 bodova za pasivno sudjelovanje.

 

Upute za plaćanje kotizacije za sudionike iz inozemstva:

ADDIKO BANK, Dr. Franje Tuđmana 4, 32000 Vukovar

SWIFT: HAABHR22 IBAN: HR4725000091102156476

HOTEL LAV