Studenti s invaliditetom

Pravo na obrazovanje pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući invaliditet, zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske.

Veleučilište pruža potporu i provodi aktivnosti kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za uspješno i kvalitetno studiranje.

Koordinator za studente s invaliditetom je poveznica između studenata s invaliditetom i Veleučilišta kojoj se studenti s invaliditetom mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava u vezi prilagodbe nastavnog procesa i ostalih pitanja od značaja za njihovo studiranje.

Priručnik za studente s invaliditetom informira studente s invaliditetom o uvjetima i mogućnostima studiranja na Veleučilištu, upoznaje djelatnike Veleučilišta o poteškoćama s kojima se studenti susreću prilikom studiranja te daje smjernice za prilagodbu rada u cilju osiguravanja uvjeta za uspješno studiranje studenata s invaliditetom.

 

Kontakt:

Marko Kunac, mag. cin., pred.

e-mail: marko.kunac@vevu.hr

 

Odluka o imenovanju koordinatora za studente s invaliditetom

Priručnik za studente s invaliditetom