Erasmus+ Projekt 2015

Projekt ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – završen projekt

Trajanje projekta: 1.6.2015. – 31.05.2017.

Odobrena financijska potpora za aktivnosti bila je 8310,00 eura.

Erasmus+ projektom 2015-1-HR01-KA103-012941 pokrenuta je internacionalizacija i mobilnost na Veleučilištu. Provedbom projekta omogućeno je nastavnom osoblju i studentima sudjelovanje u programu mobilnosti. Time su stvoreni uvjeti za razvijanje kapaciteta pojedinaca odnosno stjecanje vrijednih znanja, vještina i iskustva, ali i osvještavanje i poticanje drugih na uključivanje u mobilnosti.  Za ustanovu kao Veleučilište projektom realizirane mobilnosti prekretnica su za daljnje razmjene i aktivnosti u sklopu programa Erasmus+. Projektom su realizirane dvije mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja i jedna mobilnost u svrhu podučavanja. Provedenim mobilnostima uspostavljeni su kontakti te ostvarena partnerstva s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama te su na taj način stvoreni preduvjeti i za ostvarivanje mobilnosti studenata. Realizirane su projektom predviđene dvije mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja i podučavanja i jedna dodatna mobilnost u svrhu obučavanja.