Objavljeno: 27.05.2016.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru objavljuje privremene rezultate 1. Dodatnog natječaja za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/osposobljavanja za akademsku godinu 2015./2016. u okviru programa Erasmus+ KA1 -103.

 

Na 1. Dodatni natječaj za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/osposobljavanja za akademsku godinu 2015./2016. u okviru programa Erasmus+ KA1 -103. pristigle su dvije prijave.

 

Obije prijave pristigle su s potpunom dokumentacijom te su zadovoljile uvijete Natječaja koji su objavljeni na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

Nakon razmatranja prijava i prijavne dokumentacije Povjerenstvo je donijelo Rang Listu odabranih kandidata objavljenu prema redoslijedu prijava koju možete vidjeti ovdje.

Odabrani kandidati mogu odustati od mobilnosti.

Rok za slanje obavijesti o odustajanju (zbog produžetka trajanja natječaja) je 15. lipanj 2016. godine.

 

Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za žalbeni postupak prema objavljenom Natječaju.

 

Protiv odluke o odabiru kandidata može se podnijeti Žalba Povjerenstvu u roku od 7 dana od dana objave rezultata. Žalba se podnosi u pisanom obliku. Vlastoručno potpisana Žalba predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00-16.00 sati. Žalbe rješava Erasmus Povjerenstvo. Rok za rješavanje Žalbe je najkasnije 7 dana od dana primitka Žalbe u Urudžbeni zapisnik.

Žalbe ili upiti poslani elektroničkim putem neće se uzeti u razmatranje.

 

O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

 

Kandidati su obvezni u potpunosti se upoznati s “Smjernicama za odlaznu mobilnost – osoblje 2015.-2016. objavljenim uz Natječaj.