Izgradnja studentskog doma u Vukovaru

studentski dom2

studentski dom

Projekt “Izgradnja studentskog doma u Vukovaru” (KK.09.1.2.01.0011) prijavljen je kao projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru cilja “Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju” u Operativnom programu “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”. Studentski dom se gradi na lokaciji Mirogojska ulica 18, etažnosti P+2, kapaciteta 108 ležajeva i ukupne bruto površine 2.300 četvornih metara. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljna skupina projekta su redoviti studenti Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru koji imaju prebivalište izvan grada Vukovara. Studentski dom će udomiti 108 studenata, od kojih će minimalno 80 biti studenti u nepovoljnom položaju minimalno. Dom će raspolagati s 58 smještajnih jedinica (soba) od kojih su dvije smještajne jedinice predviđene za osobe s invaliditetom.

Opći cilj projekta izgradnje studentskog doma jest povećati pristup visokom obrazovanju i doprinijeti povećanju uspjeha studiranja u gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Specifični cilj projekta odnosi se na doprinos smanjenju troškova studiranja u gradu Vukovaru kroz izgradnju studentskog smještaja, posebice za studente u nepovoljnom položaju, te stvaranje specifičnih studentskih sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu studiranja u gradu Vukovaru. Važno je da grad Vukovar bude prepoznat kao mjesto poželjno za studiranje, odnosno kao grad mladih u koji mladi ljudi dolaze studirati, a nakon završetka studija ostaju živjeti i raditi u Vukovaru kao mjestu poželjnom za život i zasnivanje obitelji.

 

Web stranica studentskog doma: https://studom.vevu.hr

Za više informacija možete nam se obratit na e-mail: studentskidom-vukovar@vevu.hr.

 

Korisne poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr/

Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.