Upute za prijavu radova

HODOGRAM PRIJAVE:

Teme radova se dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti na poveznici (PRIJAVNI OBRAZAC) elektroničkom poštom na adresu: rju@vus.hr

Tekst gotovog rada potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: rju@vus.hr u MS WORD formatu (.doc)

Ogledni primjer kompozicije rada možete pronaći na poveznici (PRIMJER KOMPOZICIJE RADA)

Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski jezik

Odluku o prihvaćanju sažetka i teme rada, kao i odluku o prihvaćanju rada, zaprimit će te na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u prijavnom obrascu

UPUTE AUTORIMA: