Centar za cjeloživotno učenje

Centar za cjeloživotno učenje ustrojbena je jedinica Veleučilišta koja je nadležna za provedbu programa cjeloživotnog učenja. Rad veleučilišnog centra organizira i vodi voditelj centra.

U skladu s Pravilnikom o sustavu cjeloživotnog učenja na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru cjeloživotno učenje su svi oblici učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe. U svrhu cjeloživotnog učenja Veleučilište može izvoditi različite programe formalnog i neformalnog učenja. Programi cjeloživotnog učenja mogu biti kratkoročni i dugoročni, sa ili bez stjecanja ECTS bodova. Postupak vrednovanja programa cjeloživotnoga učenja u nadležnosti je Povjerenstva za cjeloživotno učenje, a program u konačnici usvaja Stručno vijeće na prijedlog Povjerenstva.

Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje:

Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

e-mail: vesna.seper@vevu.hr