Stručne službe

Tajnik Velučilišta

Duško Simić, dipl. iur.

e-mail: dusko.simic@vevu.hr

tel: 032/492-262

 

Tajnica Dekana

Marija Tot

e-mail: marija.tot@vevu.hr

tel: 032/444-695

 

Referada za studentska pitanja

Antun Novinc, dipl. ing., voditelj

Marija Tot

tel: 032/444-693

e-mail: referada@vevu.hr

Radno vrijeme sa studentima:

Radnim danom od 9 – 12 sati. (Osim srijede)

Srijedom od 15 do 18 sati.

 

Financijska služba

Anita Skender, mag.oec., voditeljica

Andrijana Vinković, računovodstveni referent

tel: 032/444-694

e-mail: racunovodstvo@vevu.hr

 

Knjižnica

Tatjana Ivić Lovrinović, mag. educ. philo. croat. et mag bibl.

tel: 032/492-247

e-mail: tatjana.ivic-lovrinovic@vevu.hr

 

Viši upravni referent

Sanela Schmidt, dipl. Iur.

tel: 032/492-262

e-mail: sanela.schmidt@vevu.hr

 

Informatički referent

Igor Bilandžić, ing.

tel: 032/ 492 255

e-mail: igor.bilandzic@vevu.hr

 

Administrativni tajnici

Sandra Zuber, mag. oec.

e-mail: sandra.zuber@vevu.hr

Karolina Novinc, mag. europskih poslovnih studija (Erasmus Koordinator)

e-mail: karolina.novinc@vevu.hr

Služba održavanja

Vladimir Topić, domar

Miroslav Drobina, portir – telefonist

Mara Kružljak, domaćica – spremačica

Đurđica Markanović, spremačica

Olivera Horvat, spremačica