Osnovni vokabular s područja njemačkoga kaznenog prava

Naziv programa

Osnovni vokabular s područja njemačkoga kaznenog prava

 

Voditelj programa

dr. sc. Borislav Marušić, prof. struč. stud.

e-mail: borislav.marusic@vevu.hr

 

Cilj programa

Polaznici ovog neformalnog oblika obrazovanja dobit će priliku produbiti prethodno znanje o njemačkom vokabularu vezanom za kazneno pravo. Ovaj program namijenjen je prvenstveno diplomiranim pravnicima bilo da rade kao odvjetnici, državni odvjetnici ili suci te se u svojem radu susreću s predmetima iz međunarodne prakse na njemačkom jeziku. Osnovni cilj programa je ukazati na specifičnosti njemačkog jezika kaznenoga prava na području vokabulara i tipičnih gramatičkih konstrukcija i omogućiti usvajanje osnove istih. Po završetku programa polaznici će biti u mogućnosti služiti se samostalnije njemačkim jezikom s područja kaznenoga prava i bolje razumijevati dopise, zamolbe, presude i ostale dokumente sudbenih tijela s njemačkoga govornog područja, s kojima se u svom radu povremeno susreću.

 

Ishodi učenja

 • Identificirati specifičnosti jezika njemačkog kaznenog prava u odnosu na njemački opći pravni jezik.
 • Naglasiti razlike između jezika njemačkog i hrvatskog kaznenog prava koristeći rezultate istraživanja komparativne lingvistike.
 • Ukazati na specifičnosti vokabulara i gramatike na ovom području njemačkoga jezika struke.
 • Osigurati polaznicima dovoljan unos najfrekventnijih izraza u jeziku njemačkoga kaznenog prava kojima se mogu služiti u svom profesionalnom radu.

 

Trajanje programa

Program se odvija u 20 nastavnih sati predavanja i vježbi, a obuhvaća sljedeće teme:

 • Formelles Strafrecht
 • Strafrecht im deutschen Sprachraum
 • Strafverfolgung
 • Eine österreichische Anklageschrift
 • Der europäische Haftbefehl
 • Der europäische Untersuchungsbefehl
 • Wortschatz des Sachgebiets Strafgericht
 • Typische Kollokationen des Sachgebiets Strafgericht
 • Materielles Strafrecht
 • Strafrechtliche Aspekte im Internet
 • Typische Grammatik für deutsche Jurasprache

 

Uvjeti upisa

 • završen pravni fakultet
 • predznanje na području kaznenoga prava
 • osnovno poznavanje njemačkoga jezika (A2)

 

Završetak programa

Potvrda o sudjelovanju

 

Broj ECTS: 2

 

Cijena programa

Okvirna cijena programa je 99 eura.

Minimalni broj polaznika – 5 osoba.

 

Prijave su otvorene do popunjavanja minimalnog broja polaznika.

 

Osnovni vokabular s područja njemačkoga kaznenog prava

"(Obavezno)" indicates required fields