Program Znanstveno – stručnog skupa bit će naknadno definiran.