Specijalistički diplomski stručni studij
Prilog 1 – Zahtjev za odobrenje teme diplomskog rada
Prilog 2 – Zahtjev za pokretanje postupka ocjene i obrane diplomskog rada
Prilog 3 – Zapisnik o obrani diplomskog rada
Prilog 4 – Upute za izradu završnog/diplomskog rada
Prilog 5 – Izjava o suglasnosti za pohranu diplomskog rada u repozitorij Veleučilišta u Vukovaru
Prilog 6 – Potvrda o izvršenju preuzetih financijskih obveza na Veleučilištu
Prilog 7 – Potvrda Knjižnice Velučilišta o vraćenim knjigama