ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve za sustave upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Norma se temelji na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje rezultata organizacije. Primjena norme temelji se na procesnom pristupu i usmjerenosti na korisnika u skladu sa zahtjevima te zakonskim i drugim propisima.

ISO 21001:2018 je međunarodna norma koja pobliže određuje zahtjeve za sustave upravljanja obrazovnim organizacijama u slučajevima kada obrazovna organizacija treba pokazati svoju sposobnost da podrži stjecanje i razvoj kompetencija kroz podučavanje, učenje ili istraživanje te ima za cilj povećati zadovoljstvo studenata, osoblja i drugih korisnika djelotvornom primjenom sustava.

Primjena ISO međunarodnih normi dokazuje posvećenost Veleučilišta upravljanju kvalitetom i unaprjeđenju zadovoljstva studenata, osigurava da naši nastavni i drugi poslovni procesi budu usklađeni sa zahtjevima i očekivanjima studenata te nam omogućuje mjerenje napretka prema trajnom poboljšanju.

Pristup ISO dokumentaciji za Veleučilište (procesi, postupci, upute i dr.) omogućen je na ovome mjestu samo prijavljenim korisnicima.