Tematske cjeline

 „Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi“

Tematske cjeline:

Načela javne uprave

Izazovi i perspektive javne uprave

Učinkovito upravno sudovanje

Reforma teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske

Elektroničko poslovanje javne uprave i javne informacije

Funkcioniranje u europskom pravnom i ekonomskom prostoru

Upravljanje lokalnom jedinicom

Fiskalna decentralizacija i proračunsko pravo

Financiranje javne uprave