Knjižnične usluge

POSUDBA GRAĐE

Pravo na korištenje usluge posudbe građe Knjižnice imaju studenti uz predočenje studentske isprave te djelatnici i vanjski suradnici Veleučilišta. Pravo na korištenje usluga i posudbe knjižnične građe stječe se upisom u Knjižnicu.

Online upis u knjižnicu.

Članstvo u Knjižnici evidentira se na godinu dana, a obnavlja se po isteku.

Izvan prostorija Knjižnice ne posuđuje se sljedeća knjižnična građa:

  1.    referentna literatura,
  2.    završni i diplomski radovi,
  3.    časopisi,
  4.    jedan primjerak svakog aktualnog udžbenika (izuzetno se posuđuje vikendom ukoliko je velika potražnja za udžbeničkom građom, a tad publikaciju studenti mogu posuditi u petak i vratiti najkasnije u ponedjeljak do 10,00 sati),
  5.    raritetna i zaštićena knjižnična građa.

Uvjeti posudbe knjižne građe:
a) studenti Veleučilišta – maksimalno 3 knjige,
b) nastavno osoblje Veleučilišta – maksimalno 20 knjiga,
c) nenastavno osoblje Veleučilišta – maksimalno 10 knjiga.

Rok posudbe definiran je prema vrsti korisnika i to:
a) studenti – maksimalno 14 dana, s mogućnošću produženja na još 14 dana
b) nastavno osoblje – stalno zaduženje,
c) nenastavno osoblje – maksimalno 1 godinu.

Korisnik može rezervirati publikacije usmeno, telefonom ili elektroničkim putem (knjiznica@vevu.hr). Pristizanje rezerviranog primjerka korisnik provjerava usmeno, telefonom ili elektroničkim putem (knjiznica@vevu.hr). Rok preuzimanja rezerviranog primjerka je dva dana.
U slučaju gubitka posuđene publikacije, korisnik je dužan nabaviti jednaku izgubljenoj ili podmiriti dugovanje novčanim iznosom u vrijednosti publikacije.
Studentu Veleučilišta ne može se izdati Potvrda Knjižnice Veleučilišta o vraćenim knjigama dok ne podmiri sva dugovanja Knjižnici (Pravilnik o završnom/diplomskom radu).

 

USLUGE ZA KORISNIKE S POSEBNIM POTREBAMA

Knjižnica Veleučilišta iako je smještena u potkrovlju zgrade i s ograničenim fizičkim pristupom prostoru knjižnice, želi svojim korisnicima s posebnim potrebama osigurati takvo okruženje koje će im olakšati pristup knjižničnim uslugama i zbirkama.
Knjižnica nastoji i nastojat će korisnicima – studentima s poteškoćama osigurati što bolje uvjete za uspješno studiranje te će rješavati specifične probleme koji se mogu pojaviti tijekom boravka i rada u Knjižnici i čitaonici.

Korisnicima u invalidskim kolicima i drugim teško pokretnim osobama te osobama s oštećenjem vida omogućujemo pristup knjižničnoj građi putem – Punomoći za narudžbu i/ili preuzimanje građe putem koje korisnik može naručiti, rezervirati građu i navesti osobu koja će posuditi i vratiti građu u knjižnicu.

Posudba
Podatke o knjigama i drugoj građi možete pronaći u knjižničnom katalogu ili zatražite pomoć knjižničarke. Ako se želite knjižničnom građom služiti kod kuće, možemo Vam udovoljiti, pod uvjetom da je građa dostupna za posudbu. Kako biste građu dobili/rezervirali za korištenje kontaktirajte Knjižnicu e-poštom (knjiznica@vevu.hr) ili telefonom. Publikacije ćemo dostaviti u skladu s internim dogovorom između korisnika i knjižničarke u skladu s posebnim potrebama korisnika, a to može biti u prizemlju zgrade ili kod lifta na prvom katu Veleučilišta (ukoliko korisnik dolazi osobno), isto pravilo vrijedi i prilikom popunjavanja Zahtjeva za potrebnom literaturom (ZAHTJEVA ZA LITERATURU).

Građu umjesto Vas može preuzeti i osoba s Vašim ovlaštenjem koju ćete navesti u Punomoći za narudžbu i/ili preuzimanje građe. Građu koja se ne posuđuje studenti s posebnim potrebama mogu dobiti na korištenje u njima dostupnim prostorijama Veleučilišta u skladu s internim dogovorom s knjižničarkom putem e-maila, telefona ili skeniranu u skladu s uslugom skeniranje na zahtjev.

 

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Međuknjižnična posudba obavlja se u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravilima, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim te Pravilniku o radu knjižnice i čitaonice Veleučilišta. Troškove međuknjižnične posudbe kao i sve troškove oštećenja ili gubitka nastale tijekom posudbe snosi korisnik. Troškove međuknjižnične posudbe za nastavno osoblje snosi Veleučilište.

Međuknjižnična posudba knjižnične građe iz drugih knjižnica:
Knjižnica obavlja uslugu posudbe knjižnične građe iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu za upisane korisnike. Međuknjižničnom posudbom naručuju se knjige i fotokopije članaka. Rok vraćanja posuđene publikacije je 7 dana.

Korisnici upućuju Knjižnici pismeni zahtjev za međuknjižničnu posudbu putem sljedećih poveznica:
Zahtjev za međuknjižničnu posudbu knjiga
Zahtjev za međuknjižničnu posudbu članaka iz časopisa

 

RAD U ČITAONICI

Korisnici Knjižnice služe se čitaonicom Knjižnice u svrhu učenja, korištenja knjižnične građe, izrade pismenih radova te korištenja računala Knjižnice.
Korisnici se u čitaonici mogu služiti cjelokupnim fondom knjižnice. Periodika, referentna zbirka, druge posebne zbirke Knjižnice, neknjižnična građa te posljednji primjerak naslova obvezne ispitne literature koriste se isključivo u čitaonici.
Građu za korištenje u čitaonici korisniku donosi knjižničar. Nakon korištenja građe u čitaonici, korisnik građu vraća knjižničaru.
Korisnicima nije dopušteno da sami uzimaju ili vraćaju knjižničnu građu (primjerke literature) na police bez prethodnog dogovora s knjižničarkom.
Pravo na korištenje čitaonice ostvaruje se predočenjem studentske isprave.

 

PRIPREMA LITERATURE ZA STRUČNE TEME

Knjižnica pruža uslugu pripreme literature za stručne teme (seminarske, završne, diplomske,…). Usluga se ostvaruje ispunjavanjem

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA LITERATURU

 

USLUGE PUTEM E-POŠTE

Usluge knjižnice koje se mogu tražiti putem elektroničke pošte:

Upite knjižnici šaljite na e-mail adresu: knjiznica@vevu.hr

Moguće je postaviti i sva druga pitanja vezana uz knjižnično poslovanje te uputiti prijedloge, pohvale i kritike.

ONLINE OBRAZAC UPISA U KNJIŽNICU

SKENIRANJE NA ZAHTJEV

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA LITERATURU

ZAHTJEV ZA MEĐUKNJIŽNIČNU POSUDBU ČASOPISA

ZAHTJEV ZA MEĐUKNJIŽNIČNU POSUDBU KNJIGA

ZAHTJEV ZA POTVRDU O ZNASTVENOJ ZASTUPLJENOSTI I CITIRANOSTI

 

ŽELIM KNJIGU! (DESIDERATA)

Ukoliko u katalogu naše knjižnice ne pronalazite naslov koji biste voljeli posuditi, ispunite obrazac i upišite podatke o toj knjizi kako bismo je mogli nabaviti.
ŽELIM KNJIGU
desiderata [de:zi:dera:’ta] (množina srednjeg roda participa pasivnog, od lat. desiderare: željeti, tražiti), u knjižničarstvu, naziv za knjigu i drugu građu koju knjižnica želi nabaviti. Na popis desiderata stavljaju se naslovi koji su izgubljeni, nestali iz fonda, nikad nisu bili nabavljeni zbog različitih zapreka (cijena i sl.) ili su zastupani u nedovoljnom broju primjeraka. Takvi se popisi šalju knjižarama, antikvarijatima, nakladnicima i drugim knjižnicama, za koje se pretpostavlja da bi ih mogli imati i prodati, razmijeniti ili darovati. Popisi, sastavljeni na listićima, tvore kartoteku desiderata, a listići, kao i računalni zapisi, mogu poslužiti u daljnjoj obradbi građe u knjižnici.
Citiranje:
desiderata. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14730>.