Slanje sažetaka: do 15. rujna 2022. na mail physiotherapy@vevu.hr

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 22.rujan 2022.

Slanje cjelovitih radova: do 15. studenoga 2022. na mail physiotherapy@vevu.hr

Obavijest o prihvaćanju cjelovitih radova: 17. listopad 2022.

Službeni jezici

Hrvatski i Engleski

Obrazac za prijavu