Slanje sažetaka: do 15. srpnja 2022. na mail physiotherapy@vevu.hr

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 22.srpanj 2022.

Slanje cjelovitih radova: do 10. listopada 2022. na mail physiotherapy@vevu.hr

Obavijest o prihvaćanju cjelovitih radova: 17. listopad 2022.

Službeni jezici

Hrvatski i Engleski

Obrazac za prijavu