Poslovni odjel

Odjel Trgovine

Trgovina je u Republici Hrvatskoj jedan od najvažnijih poslodavaca s više od 40.000 poslovnih subjekata (trgovačkih društava i obrtnika) koji broje oko 200.000 zaposlenih. Trgovinska i logistička poduzeća u novonastalim ekonomskim okolnostima preuzimaju sve značajniju ulogu u sveukupnom razvoju. Istovremeno, izložena su žestokoj konkurenciji europski i svjetski poznatih i moćnih kompanija. Stoga je opravdana potreba za postojanjem stručnog studija na kojemu bi se obrazovali ekonomisti za trgovinu.

Osnovni cilj studijskog programa je osigurati polaznicima znanja i vještine potrebna za vođenje i provedbu svih procesa robnoga poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu te drugih analitičkih i upravljačkih poslova u trgovinskim i logističkim gospodarskim subjektima. Stručni studij Trgovine traje šest semestara (tri godine), obuhvaća nastavni sadržaj u vrijednosti od 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se naziv stručni/a prvostupnik/ica ekonomije (bacc.oec.).

Pohađanjem studijskog programa studenti stječu temeljna ekonomska te specijalistička teorijska i praktička znanja vezana uz područje trgovine. Na taj način osposobljavaju se za samostalni i timski rad u trgovinskim subjektima na poslovima robnog poslovanja, odnosno radnim mjestima kao što su referenti nabave i prodaje u trgovinskim i proizvodnim društvima, voditelji maloprodajnih poslovnih jedinica, voditelji odjeljenja u robnim kućama i drugim oblicima velikih prodavaonica, voditelji i organizatori marketinških akcija, voditelji predstavništava i poslovnica i sl.