Poslovni odjel

Članovi Poslovnoga odjela:

Pročelnik odjela: dr. sc. Borislav Marušić, prof. struč. stud.

doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud. u trajnom izboru

doc. dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. struč. stud.

doc. dr. sc. Mirjana Nedović, prof. struč. stud.

dr. sc. Željka Borzan, prof. struč. stud.

mr. sc. Darija Ivanković, v. pred.

dr. sc. Mira Majstorović, pred.

Zvonimir Filipović, mag. oec., pred.

Katarina Kulić, dipl. oec., pred.

Ivan Kunac, mag. educ. phys. et inf., pred.

Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

 

 

Prijediplomski stručni studij Trgovina

Trgovina je u Republici Hrvatskoj jedan od najvažnijih poslodavaca s više od 40.000 poslovnih subjekata (trgovačkih društava i obrtnika), koji broje oko 200.000 zaposlenih. Trgovinska i logistička poduzeća u novonastalim ekonomskim okolnostima preuzimaju sve značajniju ulogu u sveukupnom razvoju. Istodobno, izložena su žestokoj konkurenciji europski i svjetski poznatih i moćnih kompanija. Stoga je opravdana potreba za postojanjem stručnoga studija na kojemu bi se obrazovali ekonomisti za trgovinu.

Osnovni cilj studijskoga programa je osigurati polaznicima znanja i vještine potrebne za vođenje i provedbu svih procesa robnoga poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu te drugih analitičkih i upravljačkih poslova u trgovinskim i logističkim gospodarskim subjektima. Prijediplomski stručni studij Trgovina traje šest semestara (tri godine), a obuhvaća nastavni sadržaj u vrijednosti od 180 ECTS bodova te se njegovim završetkom stječe naziv stručni/a prvostupnik/ica ekonomije (bacc.oec.).

Pohađanjem Prijediplomskoga stručnog studija Trgovina studenti stječu temeljna ekonomska te specijalistička, teorijska i praktična znanja vezana uz područje trgovine. Na taj način osposobljavaju se za samostalni i timski rad u trgovinskim subjektima na poslovima robnoga poslovanja, odnosno radnim mjestima kao što su referenti nabave i prodaje u trgovinskim i proizvodnim društvima, voditelji maloprodajnih poslovnih jedinica, voditelji odjela u robnim kućama i drugim oblicima velikih prodavaonica, voditelji i organizatori marketinških akcija, voditelji predstavništava, poslovnica i sl.