Odjel za zdravstvene studije

Odjel za zdravstvene studije  – Studij fizioterapije

Fizioterapija je grana medicine u kojoj se prepliću teorijska znanja o normalnim funkcijama pojedinih organskih sustava, napose sustava za kretanje, te vještine potrebne kako bi se prevenirali poremećaji, izliječile bolesti i podigla kvaliteta življenja pojedinaca svih dobnih skupina.

Sukladno navedenom, proces izobrazbe ovih zdravstvenih stručnjaka iznimno je složen i uključuje dobro poznavanje temeljnih medicinskih znanosti kao što su anatomija i fiziologija, kineziologije i biomehanike te gotovo svih kliničkih grana medicine. Osim toga, suvremeni fizioterapeut mora poznavati dobro i psihologiju čovjeka te komunikacijske vještine kako bi usluga koju će pružiti svom pacijentu bila što bolja a time i mogućnost podizanja kvalitete življenja pacijenta veća.

S ciljem podizanja kvalitete studija, Veleučište je otvorilo Centar za traumu u kojem studenti tijekom studija stiču dodatna znanja i vještine, posebno u radu na prevenciji poremećaja i bolesti, kroz različite programe koji se provode u Centru.

Osim toga, Veleučilište jedino u RH ima kolegij Terapijsko jahanje koji je neophodan u radu s djecom s posebnim potrebama no i s drugim skupinama pacijenata.

Kompetencije koje studenti stječu nakon završetka studija

Studijski program studija fizioterapije koncipiran je s ciljem stjecanja širokog opsega znanja i vještina neophodnih fizioterapeutu kako za prevenciju bolesti tako i za rehabilitaciju nakon bolesti, poremećaja ili ozljeda. Stoga je poseban naglasak stavljen na omjer teorijske nastave i praktičnih vježbi u realnom okruženju, odnosno, u radu s pacijentima. Tijekom studija studenti stječu znanja i vještine potrebne za: procjenu korisnikovog stanja i potrebe za psihoterapijskim tretmanom; provedbu kinezio-metričkih i drugih mjerenja; planiranje i izrada programa fizioterapijskih procedura; evaluacija rezultata tretmana; sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta te sudjelovanje u istraživanjima.

Poslovi koje student može obavljati po završetku studija

Prvostupnici fizioterapije mogu raditi u zdravstvenim i ustanovama za dugotrajnu rehabilitaciju pacijenata, u sportskim klubovima i rekreacijskim centrima te u zdravstvenom turizmu.

Duljina studija

Studij traje 6 semestara i završava obranom diplomskog rada. Student tijekom studija mora steći najmanje 180 ECTS bodova.

Stručno zvanje

Nakon završenog studija, student stiče titulu prvostupnika/ce fizioterapije – bacc. physioth.