Projekt 2020-KA107

VEVU ERASMUS+ 2020-1-HR01-KA107-077461

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries

 

ERASMUS+ 2020-1-HR01-KA107-077461

Programme: Erasmus+ – founded by the European Union

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility between Programme and Partner Countries

Project duration: 01-08-2020. – 31-07-2023.

 

Project holder: University of Applied Sciences Lavoslav Ružicka in Vukovar  – Croatia

Project partner institutions:

Albania

University College “BEDER”

University of medicine Tirana

University of New York in Tirana

 

Bosnia and Herzegovina:

UNIVERSITY “VITEZ”

UNIVERSITY HERCEGOVINA, Faculty of Social Sciences Dr Milenko Brkić

 

Georgia:

GEORGIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 

Ukraine

National Aviation University

 

Implementation documents:

Hodogram Implementation plan of project activities – KA107-2020

Implementation timetable – Gantt chart 2020-KA107

Dissemination plan 2020-KA107

Project kick-off meeting presentation.

 

  1. PROJECT OUTCOMES:

43 student and staff mobilities in total implemented.

11 student realized mobilities: 6 SMP incoming mobilities and 5 SMP outgoing mobility.

32 staff realized mobilities: 10 STT and 22 STA mobilities.

  1. PROJECT DISSEMINTATION

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI DISEMINACIJE – PROJEKTA 2020-1-HR01-KA107-077461

III. PROJECT ACTIVITIES

Incoming and outgoing staff mobility for training and teaching.

Incoming and outgoing students mobility for study and teaching.

International Erasmus+ staff Weeks

Project management and disemination activities.

  1. PROJECT IMPACTS

Rezultati ostvareni projektom 2020-KA107 uvelike su utjecali na postizanje ciljeva postavljenih Erasmus Poveljom na koju se VEVU obvezalo za razdoblje 2014-2020/21. te doprinose postizanju strateških razvojnih ciljeva svih projektom uključenih ustanova.

Kroz ukupan broj realiziranih mobilnosti osoblja ostvarena su usavršavanja i razmjene iskustva krajnjih sudionika u pogledu unaprjeđivanja njihovih kvalifikacija konkretno na području međunarodne suradnje u visokom obrazovanju, usavršavanju vezenom za bolje razumijevanje procesa priznavanja ishoda od mobilnosti u svrhu stjecanja bodova,  inovativnih metoda podučavanja.

Kroz provedene mobilnosti u svrhu usavršavanja djelatnici su dobili dodatna uvid u međunarodnu dimenziju kroz koju će nadopuniti vlastite radne procese bilo u smislu modernizacije predavanja ili obavljanja administrativnih poslova, čime se ostvaruje postizanje globalnog mindseta na području internacionalizacije obrazovanja.Nadalje realiziranim mobilnostima osoblja obogaćena je internacionalizacija kod kuće na uključenim ustanovama. Ono što se posebno može istaknuti jesu organizirani internacionalni tjedni tzv. Staff weekovi kod kojih je kroz mobilnosti projekta omogućuje prisutnost inozemnih sudionika iz trećih zemalja. Kroz organizirane seminare/radionice za predavače omogućena je prisutnost predavača domaćih s matične ustanove te (kroz dolazne mobilnosti) predavača s partnerskih ustanova kroz koju su bili aktualnim temama: inovativne metode podučavanja 2022, ICM ECTS recognition ostvarena je velika pozitivna promjena u smislu povećanja otvorenosti, a time i fleksibilnost predavača pri vrednovanju ishoda učenja i priznavanja ostvarenih ECTS bodova te kao i temom Inclusion in higher education 2023. kroz koju je dodatno promovirano i ukazano na značaj različitosti i uključivosti u mobilnostima kroz koje su uočene promjene unutar akademske zajednice i suradnje s partnerima.

Realiziranim mobilnostima studenti su unaprijedili svoje profesionalne i transverzalne vještine iz područja Fizioterapije, Poslovanja i administrativnog prava  te time unaprijedili svoje mogućnosti za zapošljavanje u struci.

Učinci ostvareni na razini institucionalnih razvoja postignuti su unutar ljudskih kapaciteta koji su unaprijeđeni za daljnji međunarodni razvoj VEVU kao suvremene i moderne visokoobrazovane ustanove unutar europskog obrazovnog prostora te na taj način ostvaruje pripremljenost na nove izazove koje sa sobom nosi digitalizacija mobilnosti i općenito obrazovanje unutar kojeg je će sastavni dio studiranja biti ostvarivanje ishoda učenja na više međunarodnih institucija.

 

Učinci za krajnje korisnike mobilnosti od projekta 2020-KA107