Objavljeno: 17.12.2020.

VEVU ERASMUS+ 2020-1-HR01-KA107-077461

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries

 

ERASMUS+ 2020-1-HR01-KA107-077461

Programme: Erasmus+ – founded by the European Union

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility between Programme and Partner Countries

Project duration: 01-08-2020. – 31-07-2023.

 

Project holder: University of Applied Sciences Lavoslav Ružicka in Vukovar  – Croatia

Project partner institutions:

Albania

University College “BEDER”

University of medicine Tirana

University of New York in Tirana

 

Bosnia and Herzegovina:

UNIVERSITY “VITEZ”

UNIVERSITY HERCEGOVINA, Faculty of Social Sciences Dr Milenko Brkić

 

Georgia:

GEORGIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 

Ukraine

National Aviation University

 

Implementation documents:

Hodogram Implementation plan of project activities – KA107-2020

Implementation timetable – Gantt chart 2020-KA107

Dissemination plan 2020-KA107

Project kick-off meeting presentation.

 

  1. PROJECT OUTCOMES:

43 student and staff mobilities in total implemented.

11 student realized mobilities: 6 SMP incoming mobilities and 5 SMP outgoing mobility.

32 staff realized mobilities: 10 STT and 22 STA mobilities.

  1. PROJECT DISSEMINTATION

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI DISEMINACIJE – PROJEKTA 2020-1-HR01-KA107-077461

III. PROJECT ACTIVITIES

Incoming and outgoing staff mobility for training and teaching.

Incoming and outgoing students mobility for study and teaching.

International Erasmus+ staff Weeks

Project management and disemination activities.

  1. PROJECT IMPACTS

Rezultati ostvareni projektom 2020-KA107 uvelike su utjecali na postizanje ciljeva postavljenih Erasmus Poveljom na koju se VEVU obvezalo za razdoblje 2014-2020/21. te doprinose postizanju strateških razvojnih ciljeva svih projektom uključenih ustanova.

Kroz ukupan broj realiziranih mobilnosti osoblja ostvarena su usavršavanja i razmjene iskustva krajnjih sudionika u pogledu unaprjeđivanja njihovih kvalifikacija konkretno na području međunarodne suradnje u visokom obrazovanju, usavršavanju vezenom za bolje razumijevanje procesa priznavanja ishoda od mobilnosti u svrhu stjecanja bodova,  inovativnih metoda podučavanja.

Kroz provedene mobilnosti u svrhu usavršavanja djelatnici su dobili dodatna uvid u međunarodnu dimenziju kroz koju će nadopuniti vlastite radne procese bilo u smislu modernizacije predavanja ili obavljanja administrativnih poslova, čime se ostvaruje postizanje globalnog mindseta na području internacionalizacije obrazovanja.

Realiziranim mobilnostima studenti su unaprijedili svoje profesionalne i transverzalne vještine iz područja Fizioterapije, Poslovanja i administrativnog prava  te time unaprijedili svoje mogućnosti za zapošljavanje u struci.

Učinci ostvareni na razini institucionalnih razvoja postignuti su unutar ljudskih kapaciteta koji su unaprijeđeni za daljnji međunarodni razvoj VEVU kao suvremene i moderne visokoobrazovane ustanove unutar europskog obrazovnog prostora te na taj način ostvaruje pripremljenost na nove izazove koje sa sobom nosi digitalizacija mobilnosti i općenito obrazovanje unutar kojeg je će sastavni dio studiranja biti ostvarivanje ishoda učenja na više međunarodnih institucija.

Učinci za krajnje korisnike mobilnosti od projekta 2020-KA107