O nama

Kontakt osoba: Željko Đekić, bacc. physioth.

Tel: 091/5193-048

E-mail: alumni.vevu@gmail.com

Facebook: alumnivevu

Dana 26. travnja 2020. godine na Skupštini Udruge završenih studenata Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru na novi četverogodišnji mandat izabrani su:

  • Željko Đekić, bacc. physioth. – predsjednik Udruge
  • Josip Šubarić, dipl. physioth. – član Predsjedništva
  • Srđana Zavišić, bacc. physioth. – članica Predsjedništva
  • Ivan Belaj, mag. iur. – član Predsjedništva
  • Duško Simić, dipl. iur. – član Predsjedništva