Erasmus+ Projekt 2017 – KA103

VEVU ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA103-034996

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries

Programme: Erasmus+ – founded by the European Union

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility between Programme Countries

Project duration: 01-06-2017 – 31-05-2019

Project holder: College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar

Project Budget: 14.749,00 EUR

SAŽETAK PROJEKTA

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru kao jedna od manjih visokoobrazovnih ustanova ulaže velike napore u razvoj internacionalizacije kako bi pratila trendove prije svega unutar nacionalnih strateških okvira na području visokog obrazovanja, a zatim se uklopila u Europski visokoobrazovni prostor, stoga unutar svog djelovanja provodi i projekte dostupne kroz  Erasmus+ Program. U cilju osiguranja visoke kvalitete obrazovanja svojim studentima te kvalitetnih uvjeta rada osoblju, Veleučilište provodi ovakve projekte mobilnosti kroz koje im omogućuje odlazak na mobilnosti, te im stvara preduvjete da ulože u svoja znanja i vještine kojima će podići svoje kompetencije za rad, ali i osobni napredak.  Kroz mobilnosti sudionicima se  pruža mogućnost prilagode neizbježnom promjenjivom globalnom okruženju s kojim se susrećemo sada i u budućnosti. Veleučilište metodologijom provedbe projekta nastoji osigurati visoku kvalitetu pri aktivnostima planiranja, pripreme i realizacije mobilnosti sukladno ECHE povelji kako bi osiguralo što relevantnije učinke za krajnje korisnike. Jednako tako Veleučilište ulaže velike napore u promicanja dostupnosti mobilnosti za sve korisnike kao i učinaka od programa Erasmus+.  Učincima od projekta vidljiv je direktna doprinos postizanju ciljeva utvrđenih Erasmus Policy Satementom na koji se Veleučilište obvezalo do 2021. godine kao i postizanju strateških razvojnih cilejva Veleučilišta. Kvalitativni rezultati projekta vidljivi su u ukupnom broju od 11 realiziranih mobilnosti.  Sudionici mobilnosti bili su studenti u svrhu obavljanja stručne prakse,  zatim  predavači koji su sudjelovali u odlaznim mobilnostima osoblja u svrhu predavanja i osposobljavanja.  Projektom je provedena i dolazna mobilnost pozvane gost predavačice iz tvrtke u Irskoj. Od kvalitativnih ciljeva utvrđenih projektom bitno je istaknuti  postizanje napretka u osvještavanju i poticanju sudionika na uključivanje u mobilnosti kako osoblja tako i studenata te doprinos rezultata projekta u postizanju ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Veleučilišta za razdoblje 2014-2020 iz područja međunarodne suradnje. Ostvarenim mobilnostima kroz ovaj projekt doprinosi se ukupnom podizanju kvalitete obrazovanja, ali i konkurentnost Veleučilišta u regiji i šire. Projektnim učincima stvoreni su preduvjeti za međunarodne razmjene te razvijeni ljudski kapaciteti za međunarodne suradnje. Postignuta je relevantnost VEVU kojom će se nastaviti povećavati broj partnerstva, a time i broj mobilnosti. Jednako tako stvorene su predispozicije za širenje suradnje na nova područja kroz projekte strateških partnerstva i transnacionalne razvojne projekte sukladno Erasmus Policy Statementu i budućim planovima internacionalizacije Veleučilišta za novo programsko razdoblje.

PROJECT SUMMARY 

College of Applied Sciences “Lavoslav Ružička” in Vukovar (VEVU) as one of the small HEI form eastern part of the Croatia invests great efforts in the development of internationalization to keep up with trends first within the national strategic frameworks of higher education then to fit in EHEA.  Therefore, within the framework of its activities, the projects available within the Erasmus + Program are also implemented by VEVU. In order to provide the high quality of education to students, and quality working conditions to its staff, VEVU implements this mobility project and with them provides to students and staff to participate on mobility. With this VEVU provides support to its students and staff to invest in their knowledge and skills, also provides them to raise their own competence for work but also possibility for personal progress, as well as to adapt to the changing global environment that they will meet with in the future. Some of the results of these investments are visible through the impacts of this mobility Project 2017-1-HR01-KA103-034996, showing the contribution to achieving the Erasmus Policy Statement goals that VEVU is committed until 2021. The qualitative results of the project are visible in the total number of 11 realized mobilities. Mobility participants were students for traineeship, lecturers who participated in outbound staff mobility for teaching and training.  Within the project has been implemented one incoming mobility of invited guest lecturers from an Irish company.  The qualitative goals that is need to highlight is achieved progress in raising awareness and encouraging participants to become involved in mobility by both staff and students. As well as project results who contributed in achieving the goals set out in the Strategy for the Development of the Polytechnic for the period 2014-2020 in the field of international cooperation. This project has achieved the greatest impact for the VEVU in the field of internationalization. Mobilities realized through this project contributes to raising of the quality of education, but the competitiveness of the VEVU in the region and beyond. By this Project have been created requirements for international exchanges and developed human capacity for international co-operation. The VEVU relevance has been achieved, which will increase the number of new partnerships and with that it is expected that the number of mobilities will also increase. There is also a willingness to expand cooperation in new areas such as the strategic partnerships and transnational development projects in accordance with the Erasmus Policy Statement and future VEVU internationalization plans for the new program period. The developed model for implementing of the mobility project as well as the increased ability of human resources to engage in new projects have been raised the capacity of the VEVU for involving in the implementation of the new projects in KA2 activity within Erasmus + program.  As well as to join VEVU in partnership of international development projects within similar programs of the European Union which proves progress in the internationalization of VEVU that is also one of the objectives of the project.

Provedene aktivnosti:

  • Aktivnosti promoviranja projekta: naknadno

Izvještaj o provedbi diseminacije

Promo materijali

Erasmus+ brošura – mogućnosti za studente

  • Mobilnosti osoblja i studenata

Provedene mobilnosti:

Mobilnosti osoblja

1 dolazna mobilnost pozvane gost predavčice iz Irske.

3 odlazne mobilnosti predavača VEVU  u svrhu podučavanja STA- Finska, Mađarska, Francuska

5 odlaznih mobilnosti predavača VEVU u svrhu osposobljavanja STT – Škotska, Grčka

Mobilnosti studenata:

2 odlazne mobilnosti studenata VEVU u svrhu obavljanja stručne prakse – SMP – Španjolska, Njemačka

UČINCI PROJEKTA

Mobility participant Learning Outcomes and Impacts – download