Objavljeno: 08.11.2017.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru povodom obilježavanja 30 godina programa Erasmus je 19. listopada 2017. organiziralo Info dan na VEVU.  O Info danu opširnije ovdje.

Prezentacije s info dana:

ESN Osijek

Erasmus+ na VEVU i novi projekt KA107

Sveučilište “Vitez”

Erasmus+ iskustvo – Italija

Erasmus+ iskustvo – Njemačka

Erasmus+ iskustvo – Finska

Student servis na VEVU