Objavljeno: 10.01.2017.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru objavljuje konačne rezultate 2. dodatnog Natječaja za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ KA1-103, projekta broj 2015-1-HR01-KA103-012941

Budući da nije bilo prigovora na privremene rezultate, Povjerenstvo je donijelo konačne rezultate natječaja iskazane Odlukom o izboru kandidata za mobilnost Erasmus+ STA/STT i odobrenju mobilnosti za projekt 2015-1-HR01-KA103-012941.

Prilog: Konačni rezultati odobrene mobilnosti i iznosi financijske potpore 2. Projekt 2015-1-HR01-KA103-012941.

Odabrani kandidati mogu odustati od mobilnosti.

Rok za slanje obavijesti o odustajanju je prije odlaska, a najkasnije 3. veljače 2016. godine.

O ovim konačnim rezultatima natječaja i daljnjim uputama prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Prilog: Upute za odabrane kandidate za odlazak na mobilnost osoblja za projekt 2015.

Prilog: Obrazac Statement of Host Institution

Prilog: Vodič Erasmus+