Objavljeno: 23.12.2016.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru objavljuje privremene rezultate 2. dodatnog Natječaja za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ KA1 -103, projekta broj 2015-1-HR01-KA103-012941.

 

Na 2. Dodatni natječaj za mobilnost osoblja pristigla je jedna prijava.

 

Prijava je pristigla s potpunom dokumentacijom te je zadovoljila uvijete Natječaja koji su objavljeni na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta 7.12.2016. godine.

 

Nakon razmatranja prijave i prijavne dokumentacije Povjerenstvo je donijelo Listu odabranih kandidata objavljenu prema redoslijedu prijava koju možete vidjeti ovdje.

Odabrani kandidati mogu odustati od mobilnosti.

Rok za slanje obavijesti o odustajanju je 3. veljače 2016. godine.

 

Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za žalbeni postupak prema objavljenom Natječaju.

 

Protiv rezultata na odabir kandidata može se podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od 7 dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Natječaju. Vlastoručno potpisan Prigovor predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00-16.00 sati. Prigovor rješava Erasmus Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Rok za rješavanje prigovora je najkasnije 7 dana od dana primitka prigovora u Urudžbeni zapisnik.

Prigovori ili upiti poslani elektroničkim putem neće se uzeti u razmatranje.

 

O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

 

Kandidati su obvezni u potpunosti se upoznati s “Smjernicama za odlaznu mobilnost – osoblje 2015. objavljenim uz Natječaj.