Predmet: U403 Osnove građanskog prava II

Autor: Belaj Ivan - 17.05.2021.

Pisani dio 1. kolokvija za izvanredne studente održati će se na Veleučilištu 17.5.2021. u dvije grupe:

 

1. grupa od 16.00 sati – od prezimena A do L

2. grupa od 17.00 sati – od prezimena M do Ž

 

Usmeni dio kolokvija je od 18.00 sati.

 

Mole se studenti da se pri boravku u prostorijama Veleučilišta pridržavaju svih epidemioloških mjera.

 

Ivan Belaj, v. pred.