Predmet: U403 Osnove građanskog prava II

Autor: Belaj Ivan - 29.06.2021.

Ispit održan 28.6.2021. položili su studenti pod sljedećim lozinkama:

 

1. KOCKICA – dobar

2. 081094 – dobar

3. nikola2308 – dobar

4. DM219013 – dovoljan

5. dol2210 – dovoljan

6. DP213049 – dovoljan

7. MD0508990DM – dovoljan

8. STOL1996 – dovoljan

9. doracolakovic00 – dovoljan

10. LALA27 – dovoljan

 

Ivan Belaj, v. pred.