Sadržaj kolegija:

1. OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA: Pojam građanskog prava; Uvod; Izvori građanskog prava;
2. OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA: Građanskopravni odnos; Subjekti građanskopravnog odnosa;
3. OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA: Građansko pravo u subjektivnom smislu;
4. OPĆDI DIO GRAĐANSKOG PRAVA: Objekti građanskoopravnog odnosa
5. OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA: Pravni poslovni
6. OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA: Stjecanje i gubitak prava
7. OBVEZNO PRAVO: Uvod, Pojam i vrste obveza, Pojam i sklapanje ugovora
8. OBVEZNO PRAVO: Pojačanje obveznopravnog odnosa
9. OBVEZNO PRAVO: Promjene u obveznopravnom odnosu
10. OBVEZNO PRAVO: Prestanak obveznopravnog odnosa
11. OBVEZNO PRAVO: Ugovori o prijenosu stvari i prava
12. OBVEZNO PRAVO: Ugovori o uporabi i korištenju stvari
13. OBVEZNO PRAVO: Ugovori o uslugama
14. OBVEZNO PRAVO: Odgovornost za štetu
15. OBVEZNO PRAVO: Stjecanje bez osnove, Poslovodstvo bez naloga

Popis literature:

Obavezna literatura:

1. Vedriš, M.; Klarić, P.; Građansko pravo, Narodne novine, 2014.

Dopunska literatura:

1. Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11 78/15, 29/18.

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj predmeta Osnove građanskog prava I je upoznavanje studenata s osnovama građanskog prava (opći dio građanskog prava i obvezno pravo). U općem dijelu građanskog prava studentima će se prezentirati znanja ne samo iz građanskog prava, nego i znanja o temeljnim pojmovima koji su značajni i za druge pravne discipline, poglavito one koje su srodne građanskom pravu. U dijelu kolegija o obveznom pravu stječu se opća i posebna znanja o pojedinim izvorima obveza.
Predmet je povezan s Osnovama građanskog prava II te Osnovama trgovačkog prava.

Polaganje ispita:

Pismeni usmeni ispit.