Predmet: U403 Statusno pravo građana

Autor: Belaj Ivan - 31.03.2021.

Predavanje za redovne studente zakazano za 31.3.2021. godine održati će se putem aplikacije MS Teams.