Predmet: U303 Osnove građanskog prava I

Autor: Belaj Ivan - 07.04.2021.

1. kolokvij za izvanredne studente održati će se ONLINE 12.4.2021. s početkom u 16.00 sati.

 

Pisani dio kolokvija održati će se u sustavu MERLIN, a usmeni dio putem sustava MS Teams.

 

Mole se studenti da u 16.00 budu prisutni na MS Teamsu, a kako bismo pravovremeno utvrdili imaju li svi mogućnost pristupa kolokviju te kako bi dobili lozinku potrebnu za pristup kolokviju.

 

Studenti su dužni osigurati stabilnu internetsku vezu, kameru i mikrofon.

 

Ivan Belaj, v. pred.