Sadržaj kolegija:

 1. Javna uprava – informacija – informatika, Statistika. Definicije i sadržaji.
 2. Računalni dijelovi i
 3. Računalne mreže, mobilni uređaji.
 4. Operativni sustavi, sličnosti i razlike, upotreba u javnoj
 5. Aplikacijska rješenja prednosti i nedostatci otvorenog koda, prilagođenih i komercijalnih sustava za upravljanje e-upravom.
 6. Digitalizacija javne uprave, troškovi i mogućnosti.
 7. Pravo na informiranje, GDPR i smjernice digitalne pristupačnosti.
 8. Sigurnost podataka i uloga
 9. Statistika, povijest, razvoj i današnja
 10. Vrste statistike i načini primjene, skupovi, grafičko i tablično prikazivanje podataka,
 11. Raznolikost / vrste podataka, baze podataka i njihova primjena u
 12. Tablični kalkulatori, napredne analize (Excel, SPSS, Big Data).
 13. Vjerojatnost – tipovi, funkcija vjerojatnosti i distribucije.

Popis literature:

 1. Puvača, M.: Bilješke/handouti s predavanja na predmetu Informatika javne uprave sa statistikom (ak. godina 2021./22.)

Dopunska literatura:

 1. Petz, : Statistika za ne matematičare, Naklada Slap, Jastrebarsko , 2007.
 2. Ivan Mecanović/ Predrag Zima: Uvod u pravo informacija, Osijek,
 3. Web izvori koji će biti dani uz svako predavanje.

Ciljevi kolegija:

Glavni cilj predmeta jest pružiti teorijske spoznaje iz predmetnih cjeline te prikazati aplikativnu primjenu u stvarnom okruženju. Uz osnovna shvaćanja principa funkcioniranja informatike te javne uprave analiziraju se mogućnosti neposrednih koristi za sve korisnike. Izučavanjem statističkih osnova i temelja IKT rješenja studentima se osigurava znanje iz organizacije, obrade i upotrebe podataka odnosno pripadajućih informacija.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.